s e j n                                                                    b o h e m i ae   r o s a

 

 

<

B o h e m i a e  R o s a 4  BECHYNE MONASTERY / LUZNICE RIVER

21 - 28 August 2001

International Interdisciplinary Open-Air Workshop for dancers and artists exploring the relation among body – art and landscape by Milos Sejn – Frank van de Ven and guest teacher Vaclav Cilek – Bohemiae Rosa Project – Academy of Fine Arts in Prague
Bechyne Monastery Association
Czech Republic

 

Concise Programme

Václav Cílek: from Inter and Outer Landscape

 

Daybook of Participants

BODY AND LANDSCAPE: INITIAL IDEAS

Radka

My mind is closed, my body is silent. I do not know where the landscape of my body is.

Movements of parts of my body are confused.

Kristýna

Full landscape by body moves? How much we must use our bodies when we should get contact

with landscape? Maybe I do not understand what we want to be doing in landscape. Body is only

object you successful actions in landscape. Maybe (maybe not).

I am not sure what you want from me.

Fergus

Landslide

Body

shifting from within

Ribcages sinking, rising, whether or not you need much air,

Carrying the weight high in the body or sending it towards earth. Requires change of inner form

or landscape.

Body opening or closing

Sunrise or dusk

Groups of bodies like flowers opening

But not everybody wants to get up, be opening at the same time. Different cycles.

Feeling heady when you are floating outside your body. No landscape. No feeling that the body

is where you live.

Landscape that attracts me is rocky, often barren. Lush overgrowth, trees, I have less feeling for.

Maybe because I can not see where they grow from. Hardness of stone attracts me. Recently

feeling closer to water than before. Easier to enter and be surrounded by it. Whether cold or

warm can we simply adapt by making a mental note.

1. Image of rock common one for person implacable stoic, immovable. Paul Simon song “I

am a rock. I am an island.“ John Donne poem “No man is an island.“

2. Drawing rocks is ver different from drawing bodies. Can a rock be given the same energy

of life as a human. Can a human be given the same energy as a rock?

Tim

I have several ideas:

1. Landscape is a body. Body has its own fracture, lines, forms and shapes as a landscape.

2. Landscape consisits of several bodies. Each body is part of the land. The body may be a

module(one) or different shapes.

3. The body is a landscape.

4. The body is part of the landscape.

5. Landscape and body are friends. They are living in peace, helping each other…

6. Body and landscape are enemies

Vaclav

Landscape has the centre, outer limits- havinous and some field of characteristics within these

limits as the body has. Both of them have physical and invisible bodies. They are not just masses

but kind of memory, intelligence. Several combinations of relationships are possible such as

invisible body of a place touches invisible body of a person, etc. Constant negotiaions are taking

place between both of them, but body of a person has the capability to dissolve in body of

nature, then it can influence some natural phenomena. They can be disconected too, but then it

is like a husband and wife who do not talk to each other, a disaster can easily happen. Many

strange relationships may happen between bodies and stars.

Milos

Every body is also landscape.

Every landscape has body.

Why?

Perhaps-the body is functional whole,

It is interconnection of organs, mineral

Building, living faune in, it has shapes on the surface as manifestations of its and it is leaving,

Feeling and thinking.

Also landscape, it has own eyes…I hope.

Body and landscape entities are

The same one.

What is important is

Existence of something

In between.

Where are the boundries

Among grass covering hillside,

The mouse, bird and me.

What is between our human

Bodies and the insects in air.

Can I feel by ground, soil under this floor? What kind of language is it.

Vibrations, light, warm, something without names? It can use the soil through wooden floor here

To communicate with us?

Can I take something to soil

Here, in this refectory?

Emma

Body is Landscape is Body is…

Many layers: landscape as idea of ‘the body‘(vice versa)

One existing inside the other.

Ways to find balance; from universe to single being, grain of dust, single atom….

Mutually dwelling in time and space. Interconnected,

Continuously transforming as action of one(and the same?) produces reaction in the other.

Memory of dust

Breath in trees

Soil is a layer

Which landscape rises from

And then returns………window into a body

I realise I am earthbound

Radim

Body verses landscape

Incomparable

Size of a man verses size of a mountain

Disproportion

Like a comparison between the size of the Earth and the Sun

Overwhelming, overpowering, crushing

Landscape is indifferent

One person agains landscape means nothing

= 0

we can only relate to small portions or

small feature of a lnadscape

I will just try to think of something more later.

Hanka

Tělo a krajina

Myslím, že se moje tělo otevírá a zavírá, rozpíná, rozprostírá a stahuje podle toho, v jaké krajině

se nachází, jakoby tu krajinu „kopírovalo“, jakoby se podle ní modelovalo, a jakoby spolu

s dýchalo.

Při představě, že stojím na břehu moře, čelem k vodě a k obzoru, nebo že stojím uprostřed

pouště vidím jen širokou nečleněnou plochu, se celé moje tělo rozšíří, otevře a rozprostře do

obrovské plochy a i můj dech se rozšíří.

Myslím, že také se světlem a s teplem se moje tělo otevírá. Když stojím nebo jdu, cítím se být

stromem, vnímám intenzívně vertikálu, osu spojení nebe se zemí. Když ležím na zemi, jsem celá

tou zemí, polem, loukou nebo mořským dnem a vnímám intenzívně horizontálu a plochu svého

těla – své krajiny.

Robert

Navrhoval bych uskutečnit vhodný druh samostatné práce v autentičtějších prostorách kláštera,

každý by si mohl zvolit místo sám, spoléhaje na svou intuici. Mohl by vytvořit takové malé

momentální splynutí s přítomným okamžitou člověka a jeho vnímáním daného místa.

Ena

Pocity prostoru, vnímání tepla, jestli je kolem mě rušno, nebo klid a stromy, tráva, zvířata. Jak je

nebe , jestli svítí slunce nebo prší. Prožívání, jak to cítí moje tělo. Jak reaguje na vítr, na stín, na

světlo nebo tmu. Jestli mi dává krajina pocit bezpečí nebo strachu. To vše moje tělo vnímá.

Kontakt se zemí, tělo se pohybuje na zemi, neustále po ní kráčím. Moje tělo se rádo spojuje

s přírodou, protože je to pro něj zdroj energie. A zároveň mi moje tělo volní a zklidní. Můžu se

dotýkat dřeva, kamenů, rostlin, vyměňovat si pocity. Pozorovat a poslouchat zvířata. A vnímat,

kolik má moje tělo s nimi společného.

Marcela

Tělo v prostoru krajiny jeho poměry

Překonávání prostorů tělem

A naopak prométheovské přitahování ke skále

A nebo zkrocení tibetské ďáblice.

Nejvíce mě fascinuje p ř i r o z e n á c h ů z e krajinou

(jako měřítko a výchozí bod pro vzájemnou interakci a poznání)

Přitažlivost některých unikátních míst, které pak zkoumám vlastním tělem

Důsledek migrace (tahy ptáků, chůze) proměna krajiny

Ale i vzájemná komunikace „krajiny“ s „ krajinou“

EMPTY TO ANIMAL RESPONSE

Fergus

I probably could have been emptier.

Many animals were going through my head-the animals that were there at the start of the exercise

and other ones. I wanted to wait for them to leave. Some did, some quietened down. An

orangutan then occured to me and because it was a specific breed I took this.

The movement into this animal began with the skeletal structure and the familiar image I have of

this from the Natural History Museum and books. Behavioural habits like feeding and nursing

young came from observing them in the zoo. The actions of the hands and mouth were strong.

Other sensations of wispy hair, lose shoulders, heavy cheeks, human ezxpression passed through

me. The strongest image was that of an Orangutan seated thoroughly weighted in the ground,

long arms losely settling over thighs. As I went to groung I passed stages not very like an

Orangutan.

A large problem was that many of the movements, particularly skeletal spinal are actions with

which I am familiar and have done a lot of recently. I may have been aiming too much at a

particular Orangutan and may have worked too much to an idea. However when I arrived into

sitting I did feel a heaviness that the orangutan has and a real sensation of being that animal.

I did find it difficult to gauge the quality of minimal movement to embody an animal and the

impersonation of the animal. The best thing today was reaching a state of ‘emptiness‘ in fifteen

minutes from which I feel I could work. Arriving at this in three to four minutes is difficult.

Tim

To fly?

It is very hard

To fly with the shell

On you.

But it is possible. Try to lose all mass of the shell.

You are flying.

Even with the shell.

Relax for…seems to be very simple but ut us NOT.

IN THE HEAD. Head is heavy. If you are trying to go out of all thinks and dreams it is very

heavy because we have some BRAINS.

Emma

Emptiness- the body deceives me(I am relaxed)

No outlet big enough

To remove state of

Physical existence. Now

The ‘radio static‘ continues- I can not switch it off

Heaviness where nothingness should be.

Animal Instinct- came from a connection to how I was feeling. Rather, the feeling of the ‘being‘

entered first…small, though not in (my) own realm. Fast, frightened.

At this time I am moved internally, in and out of conscious awareness.

Radim

Standing emptiness- pain, nothing else.

Animal inside, the problem is that I did not know enough about the animal which has chosen to

come to me- which was the seahorse.

Hanka

Představovala jsem si, že jsem kostra a skrze mezery mezi mými kostmi, že proudí vítr, cítila

jsem, jak se moje kostra mírně pohupuje ve větru, jediné, co mi nešlo v těle zastavit, umrtvit

(kromě dechu), bylo polykání, občas jsem ucítila křečovité polknutí slin.

svoji hlavu jsem si taky představila jako drátěnou klec, nebyla úplně prázdná, pronikaly do ní

spolu s proudícím větrem všelijaké obrazy a myšlenky, pouštěla jsem je hned otevřenými dvířky i

všemi škvírami zase ven

potom jsem byla pavoukem, ruce se mi protáhly a ostře se ohýbaly, zalamovaly v kloubech,

spočívala jsem v kolmé pozici k zemi – jako bych byla zavěšená v pavučině, hledala jsem, jak se

rukama té pavučiny zachytit, jestli ji mám pevně sevřít, nebo se na ni zaháknout „drápkem“ nebo

jestli mám konec ruky – přední nohy na vlákno pavučiny jen volně položit – a přemýšlela jsem

tímhle způsobem, jak asi našlapuje po vláknech pavouk? Zdálo se mi, že jsem na pavouka moc

těžká, a potom se přikrčila a číhala jsem na kořist.

Radka

Cvičení na kamenné terase. Snaha o vyprázdnění mysli, intenzivní pocit únavy, vnímání tvrdého

povrchu, pálení chodidel. Pozorování druhých, je těžké zbavit se vlastní projekce. Vnímání

Frankova napětí. Snad až příliš direktivní vedení?

Proměna ve zvíře. Únava se přetavila v představu unaveného velblouda. Hodně potěšily proměny

ostatních. Zvláštní společnost: včelí roj, slimák a strašilka. Pěkné. Jo.

Kristýna

Uvolněně a snad i prázdně čekám na svoje zvířátko. Koukám se do dáli a ono nikde. Začínám se

pohybovat ve větru. Proč být zvířetem? Jsem strom. Pouštím kořeny. Náhle na mě cosi sedne,

prudce se oženu – nemám kořeny, nejsem tedy strom. Což se nekývu vlivem větru: ne. Kývu se

vlivem stromu, na kterém sedím. Ale co jsem? Stále si připadám jako strom, možná spíš jako

jedna jeho část, snad jako větev. Ano větévka. Ale vždyť jsem zvířátko, tak co jsem? Něco mě

štíplo, mám chuť ho zato sežrat, ha jsem masožravec. Tak jsem tedy větévka hýbající se ve větru

dle stromů. Nebo se jen snažím tak vypadat? Ano – jsem živá větévka.

Jsem Strašilka

Robert

K mé proměně došlo celkem přirozeným způsobem, věděl, kterého tvora si zvolím, bude to tvor

velmi svěží, přátelský a mě, čím, si nedokážu vysvětlit, velmi blízký. Bude to delfín. Pátek se začal

odehrávat v podmořském světě tomuto tvoru přirozeném. Připlouvající delfíni nejdříve mě

přátelsky vítali svými nezaměnitelnými fanfárami a jeden po druhém se ocitali na pár okamžik

v mém těle. Cítil jsem, jak se mi na temeni hlavy rozevírá zobák a cosi skřehotá, zatím co břicho

mi protrhla hřbetní ploutev a já zamířil směrem na dno. Vzápětí mě do své podoby přijal jiný

delfín směřující úplně jiným směrem. V tom okamžiku jsem cítil hřbet na boku velkou ocasní

ploutev u nohou, která udávala rytmický, vyrovnaný pohyb celému tělu. Takto jsem se proměnil

asi ještě třikrát, po každé v jiném směru. Na konec připluli všichni zespodu a ze mě ve tvaru

fontány mé pocity vytryskly do všech stran. Cítil jsem v těle ohromnou pružnost, lehkost a

neodolatelnou životasílu – životadar, zatím co i fyzická schránka se přihlásila o slovo a svou

bolestí oznámila, že jsem zpátky při zemi. V tom okamžiku jsem na pár chvil zpozorněl, ale stále

jsem cítil úžasnou vnitřní pohodu a klid. Zamířil jsem tedy do vod amazonských, kde žije jiný

druh delfínů poněkud poklidnějším životem. Tato podoby mi připadala ještě vyrovnanější jak na

duchu tak na těle. Tak jsem si tu spokojeně žil, než přišel kdosi a čímsi mě vytáhl na hladinu a

začal mě prohlížet, zkoumat, ale vysmekl jsem se mu zmizel znovu pod hladinou. Tak mne tedy

napadlo, že nemusí být tak nemožné se sám blíže poznat. Zasedl jsem tedy s tváří a v těle delfína,

položil nohu přes nohu a ve vodě zahlédl svou skutečnou tvář. Byl jsem tak rozradostněn tím

zjištěním, že jsem uspořádal malou taneční zábavu. Někteří delfíni se sjeli z širokého okolí a

radostně se zobáky zdviženými vzhůru tančili snad celou věčnost. Jiné doprovázeli hvězdice,

medúzy, které zdobili jejich stříbřité závoje. Zpátky člověkem. Ahoj.

Ena

Moc se mi líbilo cvičení vyprázdnění mysli a pozorování těla. Ztěžklo mi tělo v provádění tohoto

cvičení. Cítila jsem každou bolest v těle, ale nedávala jsem ji svoji pozornost, aby v klidu odešla.

Když jsem vyprázdnila svoji mysl, začalo se mi před očima všechno rozmazávat a ztěžkla mi

víčka, zavřela jsem oči. A jakoby z čela odcházelo ještě nějaké napětí. A potom jsem klem celého

těla cítila jemnej klid. A po cvičení jsem se cítila klidná s prázdnou hlavou.

Cvičení zvířete proběhlo tak, že jsem se uvolnila, zavřela oči. A proběhovala mi taková světla,

viděla jsem několik zvířat, která se probleskovala a potom se to zklidnilo a viděla jsem vlka. A

potom jsem uviděla dům před kterým ten vlk prošel a zastavil se tam. A pak jsem se mu koukala

do očí, pozorovala jsem jakej je, byl klidnej. A já jsem mu řekla, jestli by mi mohl dát poznat, co

je to být vlkom. Začala jsem si uvědomovat kosti, nohy, potom srst, hlavu, záda a pak tělo samo

vklouzalo do vlka.

Marcela

Příchod zvířete

První co jsem ucítila byla krev a svaly stažené z kůže, kmitání nohou a zákruty uší a jejich obsah

Slyšela jsem velký prostor, slídící oči dech teplo na bocích a hrudi okolo 5 – 10 cm touha po krvi

rychlost stopy ve sněhu chřípí se otevíralo ovilo na velké vzdálenosti byla jsem vlk s bílou srstí

která byla neslyšná

Předpokládám, že všichni cvičí odpovědně

Pozorování je důležité asi mě zajímá více

nepřirozenost cvičení mě ale rozptyluje

Václav

Byl jsem dost vyprázdněný a čekal jsem, co povstane.

Pak se objevil včelí roj.

Uvědomoval jsem si, jak se domlouvá, bzučí, aby věděl, co má dělat. Ale nejprve bylo nutné

udělat jinou věc. Stal jsem se mužem – bytostí ve vejci, to vejce jsem musel rozbít a rozhodit

kolem sebe. Ak jsem se vrátil, abych byl rojem. Našel jsem svůj střed, pohyb dovnitř, vyslal jsem

včely všude kolem do světa, vracely se. Naplnil mne pocit vděčnosti, zlatovosti, změn.

Vyprázdněné tělo

Zprůhlednění

Prostupnost otevřená větru a představám

ke mně přišla osobnost slimáka

ve slinách

vystupujících z úst

kůže se uvolnila

pocitu vlhkosti

a chuť prostupovala

svěží tráva

nohama jsem však

kořenil v hlíně

bez pohybu

MŠ 23 – 8

DAILY REPORTS

REPORT: DAY 1

21.8.2001

Po procitnutí vybičovat své tělo k výkonu. Soustřeďme se tedy na pocity našich chodidel,

vnímejme jednotlivé části tlapek až si plně uvědomíme náš pohyb po povrchu. Ulehčeme páteři

život, posaďmež pánev a zvedejme kolena. Že by už dosti pohybů aktivních? Tak dobrá, pojďme

se hýbat pomalu. Pomalu. Ještě pomaleji. Sed – leh za 10 minut. A což takhle se projít? Poj tedy

ke smutné ale nikoliv smutně! A na soutoku s Lužnicí se otočme o

360 ° za 15 minut. Pak projděme údolím smutné, po silnici kolem sgrafitovaných mohutných zdí

zámeckých. A pak dále podél náměstí zpět mezi zdi klášterní. A spát.

REPORT: DAY 2

22.8.2001

Question: Thinking about the confluence of the rivers Židova strouha and Lužnice,

describe one detail that comes to you.

Druhý den – chůze

1. Nakresli, prosím, nějaký bod nebe a zkus ho nějak určit ve vztahu k tobě (můžeš se

soustředit na jednu jedinou jeho informaci nebo popsat více jeho kvalit

2. Prosím, snaž se nejdetailněji popsat (nakreslit) vlití Židovy strouhy do Lužnice – soustřeď

se na jediný detail

3. Přemýšlej o vztahu: chůze a strach (sejít z cesty)

Kristýna

1. obrázek

2. obrázek

3. Chůze a strach_ často když chodím mám strach že si mohu něčím ublížit, že spadnu, že

na mě něco spadne, ale nikdy nemám strach že se ztratím. Ani v cizím prostředí protože

vím že někam dojít musím když půjdu stále jedním směrem

4. když jsme se brodili přes ž. strouhu, a já neviděla skrz vodu co tam je měla jsem obavu

z každého došlápnutí

Hanka

1.2..3. obrázky

Responses:

Tim: There was a fir tree growing up from the rock, ah, it was too exciting to look at! It’s roots

were very long, tall, there were several snails on it.

I was surprised-the colour of the roots were really almost red! I wanted to take a piece of

it(remember our collecting of interesting colours) but it was to hard to do it and snails were

brown-red on the red roots-perfect!

I like red colour.

Fergus: The decision to clean my feet knowing that I could put my boots on and not have to take

them off again. Using rock to clean the soles of my feet in dancing action. No more rivers to

cross. Or possibly a much bigger one but I was assured this would not arise. Along with this

knowledge was the realisation that we were nearly finished the walk.

(random text from W. B. Yeats, Ego Dominus Tacus)

Nedele 2

HIC:”On the grey sand beside the shallow stream

Under your old wind-beaten tower, where still

A lamp burns on beside the open book

That Michael Roberts left, you walk in the moon,

And

, though you have passed the best of life, still trace

Enthralled by the unconquerable delusion,

Magical shapes.”

ILLE: “By the left of an image

I call to my opposite, summon all

That I have handled least looked upon.”

HIC: “And I would find myself and not an image.”

ILLE: “This is our modern hope, and by its light

We have lit upon the gentle, sensitive mind

And lost the old nonchalance of the hand....”

(INVISIBLE)WALLPAPER WRITINGS

• Landscapes are: unpredictable; direct(3D); autonomous; multiple

• The earth is the only home I have

• Landscapes are oblivious to us, silent, motionless entities

• The water in the bottle would have reached here quicker if it were not in the bottle.

• About ‘drawing on the chest’ and ‘water and fog’: “to practice aesthetics as affirmative

play of conceptual experimentation and novelty and not as tribunal and judgement”

• Moving through the landscape, let the landscape move through you

• Landscape is here for us. Mother earth can heal body. We can speak with her, she is

inside voice. And Heavenly Father, he clean our mind, thinking...power of animals is

inside of us. We are childrens of them. Touch with tree/three, with flowers, with water,

with sky,with sun, with moon, wiht stars. Earth, Water, Air, Fire!

• ...we, the starving volunteers, the ones who go without, shoeless, mudded, bonded, veiled

• Personal Project Descriptions

Marcela: Basic is walk now and to see all what is now, sometimes to find some place,

watching sky. Time for to go in ž strouda. Start, go in the water.

Tim: Video-art: one person with closed eyes walks in a forrest from one tree to another just

touching it by a palm. Person is in white, blind in the forrest.

Salta: Dervish dance-catichan, meditation, performance dance(a collective one)with clay

statue

Fergus: exploration of standing still and emptying with different people, at different times

and in different places. Interested in this stillness as point of departure for dance. Will

develop dance performance.

Ena: truth, expression and movement

Emma: Being in space and time. Further investigation into body as landscape within greater

landscape. Memory and discovery.

Robert: In Nomine Domini

Radka: Observation, co-operation, interaction. A report

Kristyna: In the night make a sound in the corridors on some object. Concentrate on the

stubtle sound. One is player and others are listeners.

• Landscapes are best without bodies.

• Move to the city

• They are only for looking at.

• You mean bodies?

• I mean landscapes, but I am being rhetorical. Time to be clear, landscapes can not be

separeted from bodies so they are not ‘best’ without them. Once we look at them we are

in them. I think the space of a landscape is an attraction-we can project ourselves into

that space. Looking involves a physical feeling of some kind.

• Bodies are landscapes parasites.

• What is all this anti-body rhetoric? I gotta licence to be here. Bodies have a place to be

here, it is just a question of how they behave.

• Today I do not understand my body. When I want to move I do not know how. Body is

not moving, why? I do not want use moving which my body already know.

• What does it mean to ‘know’ a movement? Can you separate a movement from a body?

• ‘Knowing’ is awareness of a movements’ origin. Some movements/actions we know so

well like a step learnt in a class or a technique for falling to the floor. Other actions are

harder to recognise, like habitual movements, the tendency to emphasis one half of the

body. These are possibly more ‘owned’, personal movements but once named are known.

• Landscape/body/movement exist as ideas by which we limit ourselves. Is it possible to

see beyond these ideas? To find a deeper awarness? Or do we exist only within the

context of body in environment? A deception, a map, a path, a circle.

• My body is GREEN-Not. My body is YELLOW-Not. My body is RED-Yes-Not. My

body is beautiful-Yes-Yes. Many flowers is my body. My love is my body. My body is

trees and dew. My body is natural sky. Beautiful butterfly, butterfly is is is your future.

• You live in an unreal, ideal world. Can I join you?

REPORT: DAY 3

23.8.2001

Thursday 23rd.

Began training on stone steps that run down to the river . Conscious of the action of the

barefoot as it moves up and down, backwards and forwards. Walking down on all fours was

tiring. Mimicking the zigzag walk of a child was fun, his foot landing flat, the noise creating a

broken rhythm.

Everbody did the same exercise, each choosing their own step. Some walked backwards

past those walking forwards and forwards past backwards and over those under like Ena lying

on step. The locals payed little attention.

This was followed by an hour and a half of silent work- thirty minutes descending the

stairs, thirty minutes walking in the corridor with my head thrown back in conflict with the

ceiling. Strange feeling.

Descended the stairs slowly. At the top there was such a packed group. Contact was

inevitable. Interesting not putting all of your weight on a person but a little and waiting for

the response. Body remained still so long that I moved over him as part of the stair. On the

secod set movement was faster, more abandoned. Rolled onto Tim and he held weight for a

while before moving on as I slid onto vacant step.

In the refectory an hour away from the top of the stairs. Walking around the table of

objects from the gorge. Red mushroom gone black, rolled bark like flying fish. Tropical

seashore flowers are withering. Saddened by their demise. Pick up stem and hold it in front

of face, inside mouth , still limp , sharp tang of cut stem sours tongue. Move towards the

window. Flowers fall from mouth to shoulder. Chest held high in vain attempt to bare the

plant to the sun. Opening the window like taking the near dead out for a last walk in the air.

The body is the plant as it once was but in lowering the struggling chest the flower drops to

the ledge. Crumble, sickened, spit out window, stomach wrench, crush flowers beneath feet.

Spent the afternoon in water getting cold. Take a position two metres from river’s edge

and move slowly into water and swim blind.

Entering the water in silence hearing the splash of others tumbling out of their milimetres.

Want to enter the water slowly like a seal, head first, expelling air in the time it takes the body

to follow. Couldn’t. Entered paws first, hind legs, torso, head.

Partners in water holding each other afloat. A development of this was to take the head of a

person and send a wave through their spine, pulling the body through the water like a

fish.......was as if her skin was sliding off her body.

Later participants gave their opinions n the workshop and thoughts on how it might

develop. There was a wish to go further into exercises already performed. Radim felt the

balance was tipped in favour of physical work. There was less visual art than he anticipated.

Physical work can have a very strong impact particularly if a person has not done much

training previously. It is one reason why Radim felt as he did. His body was so tired that his

mind may have found it difficult to see anything else. In the evening people began to

consider personal projects.

Třetí den

23.8. 2001

Poludnie – múzeum keramiky, zámocká zahrada (papagáje, kozy, holuby, loskuták)

Terasa v kláštornej zahradě

Stojte uvoľnení, chodidlá rovnobežne vzdialené od seba na šírku ramien. Kolená nemajte

„zamknuté“, ale mierne pokrčené. Pevné brucho, voľná chrbtica. Dýchajte, nechajte dych

prechádzať svalmi a chodidlami. Postupne si uvedomujte jednotlivé svaly a pýtajte sa:

„potrebujem tento sval na státie?“ Ak nie, uvoľnite ho. Prejdite týtmo spôsobom všetky svaly od

chodidiel až po členky, lýtka, kolená (tu si dajte záležať), stehná, panvu, brucho, hrudník, chrbát,

ramená až po krk. Uvedomte si svaly na tvári a uvoľnite ich. V druhej rovine začnite

s vyprázdňovaním hlavy. Vypustite všetky myšlienky, mozog vyberte a odložte vedľa seba na

zem. Oči môžete mať otvorené alebo zavreté. Ak nad nečím rozmýšľate, vždy to bude vidieť ako

vyžarovanie, ako bzukot okolo hlavy. Váš postoj musí byť ako postoj kostry, zavesenej na lanku

z lebky.

Na vyprázdňovacie cvičenie nadväzuje cvičenie s predstavou zvieraťa. Po krátkom uvoľnení tela

a vyprázdneni mysle nechajte k sebe prísť zviera. Nevyberajte si zviera dopredu, nechajte nech sa

objaví, nech si vás samé vyberie. Predstavte si, že sa stávate týtmo zvieraťom. Pracujte s rôznymi

aspektami zvieraťa, ktoré k vam prišlo. Predstavte si, že mate jeho kožu. Vaše končetiny se menia

na končatiny tohoto zvieraťa. Myslite na jeho zvyky. Predstavte si, že žijete v jeho prostředí,

robte činnosti, aké robí aj to zviera. Ak to tak cítite, skúste sa pohybovať spôsobom, akým sa to

zviera pohybuje, zaujmite jeho postoj.

Večer

Tri dotyky s hlinou

Pravá ruka (u ľaváka ľavá) – prvotné uchopenie materiálu

Ľavá ruka (u ľaváka pravá) – dlhý stisk (cca. 5 minút) pretláčanie hliny cez prsty

Obe ruky – vtisknutie zážitku zo Židovy strouhy

..sviečky

… hrmot tanierov s hlinou na kameni

..zdielanie momentu, pre všetkých rovnakého, pre každého iného

čtvrtek 23. srpna 2001

ráno

cvičení v refektáři. Nit připevněná na podlaze, chůze poslepu, chodidlo za chodidlem. Nit drží

linii chůze mezi palcem a druhým prstem. Nohy vyhmatávají nit, těla hledají rovnováhu. Pro

pokročilejší niťochodce: hlava může napodobit jemný pohyb dýmu z voňavé tyčinky – vnitřní

představa

V dopoledních hodinách se uskutečnilo cvičení ve sklepních prostorách jihovýchodní strany

kláštera, kde byl v tomto století proražen otvor ve vnějším zdivu s průchodem do barokní

zahrady. Každý jsme našli své místo ve sklepení a pomalou chůzí zamířili za světlem směrem ke

vchodu do zahrady. Při vystoupení na malou terasu u vchodu nás zalil osvobozující pramen

světla.

Druhá část byla totožná s první obohacená o představu každého z nás ve svém srdci, vztahu

k lidem, které máme rádi.

Třetí část + představa nitra zemského, kde jsme se snad mohli minout se zvířaty a dotknout se

nitra zemského.

Po obědě práce na vlastních projektech.

Večer

Zadání. Vyber z rostlin, hub, kamenů ležících na stolech jeden předmět. Soustředěně pozoruj.

Pak na hruď polož papír a vytvoř kresbu věci. Hrot tužky neopouští papír. Snaha o vyjádření

energie. Umístění papíru na prsou nepoukazuje, není míněno v nějakém hlubokém významu. Je

to prostě docela dobré místo pro kresbu. Nezaměňovat tvorbu s meditací…

REPORT: DAY 6

26.8.2001

Neděle 26. 8.

Salta a Václav

Vstáváme před šestou, vyrážíme mlčky městem až na Bechyňský most. Rudý terč slunce proráží

mlhami v údolí, je velmi tiché, vnucuje klid, ráno k nám věci ještě přicházejí, pak už je musíme

hledat. Stojíme, vyprazdňujeme se, dovolujeme Slunci pronikat nás, stejně jako jsme to o den dřív

dovolili tmě.

Scházíme k jezeru. Bereme papír. Z loděk pozorujeme jemný protipohyb mlhy a vodní hladiny.

Stejnou rychlostí, jak pracují přírodní jevy táhneme tužkou, nezvedáme hrot. Daří se mi to , až ve

chvíli, kdy ponořím papír do vody a obkresluji dráhu částic plynoucích na hladině. Oklikou se

vracíme do kláštera, pomalu vstupujeme do vody, někteří plavou

Slunné dopoledne, zpěvy z kostela, úklid spodního prádla z Rajského dvora. Poklid před dalším

cvičením.

III

Jdeme na půdu. Konstrukce na komnatou opata vypadá jak Boží oko. Klenba kostela je klenbou

nebeskou, jejím rubem je však plastická mapa sopečného pohoří, která se nejvíc ze všeho podobá

podzemním krajinám, co vedou ke zlatému srdci Země. Co je dole, je jako to, co je nahoře.

Lezeme na zvoničku.

V tajné zahradě: výron vody je zavěšená plastika, člověk – jeho gesto – může být její součástí.

Dopadlá voda je kresba, Pollock se zbláznil.

Lijeme vodu na záda, na skály, stéká, říká něco o tvaru. Odpoledne spíme a připravujeme

projekty. Po časné večeři máme odcházet do Židovy strouhy.

Dál pokračuje Salta…..

REPORT: DAY 7

27.8.2001

Monday 27th.

All night hike. Lost group at the bottom of the hill. Reached the top and joined Marcela who was

happily wandering out the back of the pack. Walked backwards in silence admiring the stars in

sentences which neither person understood. Considering that we ought to keep together because

we may not know the way but she does know it. Wander on alone with the vaguest of directions

and reach a point where I am walking in I don’t know what direction from I don’t know what

place.

Bolting animal in the forest close to me as I move inside its territory. Must be a deer , such

forceful hooves. Strange no whistling. A lone deer.

Inside forest fall down sheer drop. Time to feel the distance before landing. Continue down slope

on all fours, feet first hands behind, arse dragging in the middle. Sleep by a tree until light at a

quarter to six. Get home by a quarter to seven along the road that I should have followed last

night. Vasclav sleeps in the hallway that night, raises his head as I enter and is gone by nine

o’clock. We eat breakfast at ten.

Monday through to Tuesday Sunrise.

Fog rolling across fields.

Fog floating upstream against river.

Fog in one ear and out the mouth on a cold morning.

His exhalation blankets the river.

Leg floating on water’s surface.

Elbow taking temperature.

Head and hair joined by thread of water.

Roll over on back.

Elbow taking temperature, water is warm to hand.

Looking across water surface beneath platform, small refuge.

Turning foot on river bed, retaining balance.

As if water is an amorphous body, feeling its skin, looking for permission,

for a way in.

Lowering body as if water is being poured around me, the level slowly rising.

Water on chin on mouth above lip and hold breath as face enters, cough, small stutter, again face

in water and push into centre of river, legs threading furiously beneath surface wishing that the

head is gently floating.

Swim in .

Fatigue.

Night journey- the body remembering

Recapturing the essence of last night’s experience. Beginning in the same formation as we had

been around the campfire and using imitation as an entry point into the memory of experience.

The task began leaving the warmth and light of the fire, removing clothes, entering water...

Letting important moments, sensations, feelings from the night reoccur in essential form.

INSIDE

Imitation Exercises led by Frank

1. write down five words thinking about last night

2. mirroring partner, sitting on the floor

3. opposing mirror: left arm follows left arm of partner

4. repeat the task standing, take into whole body

5. vocal imitation. Using the five written words, apply mirror task to voice.

6. interchange-both able to lead and follow

Could not stop laughing. Tried hard. Easier to work with Czec words, easier with somebody I do

not know. Working with Tim we moved into free association of words. He said “sleep”, I

repeated then said “forest” thinking of the previous night. Strange obssessive neurotic quality in

these fast repetition/responses allowing no time for the words to breathe. No sense, just

continuous words, images discarded and replaced. Over a time it could be interesting to see what

pattern and picture emerged.

7. imitating arms of partner with and without them physically infront of you

8. imitating whole body of partner physically capturing them, their mannerisms, way of

moving, again as they enter and exit space in front of you

Difficult to maintain the sense of closeness you feel when copying a body directly in front of

you. To keep not only the authenticity of them there, infront of you, but the unpredictable

edginess of movment when imitating another body.

Imitation Exercises led by Milos

1. in partners: connecting visual movement to feeling of drawing by observing a person

moving naturally and drawing the essence of this on paper without looking. No rules to

be applied

2. developed into person ‘moving’ imitating drawer’s own movement(from night journey)

3. then an object(from colours) was introduced into movement. Paper removed, now

drawing on ground, sensation through hands

Partnered with Radka whom I had not worked with all week. Imitated the body I had seen in

daily life. Later she said she recognised herself and did not like it. A very truthful response.

Reference to point 2: the difficultly was that we had not watched each other during the night

journey movement task. This left us in a position of having to make things up which is

uncharacteristic of this work.

Wide range of marks made in drawings. Slow vertical dropping line of Hanke standing

still at gorge inside Marcela’s body.

Projecting myself into another person’s experience by imagining what was in their head as they

passed me last night. Recalling moments where the screen is blank. I can only recall their physical

gesture but highlights emerge where emotions are clearly present, like Marcela diving in the warm

water at the confluence of the two rivers.

OUTSIDE

Imitation Exercises led by Frank

1. Observation and imitation continued outside focusing on movement of

surrounding(both immediate and distant) landscape. For example, one hand working

from a blade of grass, the other a branch of a tree across the river.

2. Continued investigation into other body parts; head, legs, hips

An interesting task which found the body exploring the minute and subtle movements of

trees, grass, insects, often ignored and putting a new emphasis on place within body in

landscape.

Imitation Exercises led by Milos

REPORT: DAY 8

28.8.2001

Úterý 28. srpna

Ráno 5.30 hod

Performance na molu u Lužnice. Fergus, Hanka a Ena. Připojili se Robert s Marcelou. Marcela

má na zádech batoh. Rozednívá se. Lidé bez pohybu. Jen kachny připlavaly ke břehu. Kachní

hlasy, mňoukání kočky. Pak pomalý pohyb. Zůstává Fergus, „tančí“ pohyb těla. Hanka

zaznamenává na papír. Studený ranní vzduch. Marcela odešla na vlak. Dobrý způsob, jak odejít,

poznamenal Frank.

Ema a zbylí ve sklepě

Zadání: hýbejte se mnou, s mým tělem přemístěte mně, vy jako skupina.

Kruh lidí okolo Emy. Váhání. Pak je Ema směrována, směřována, poponášena až na terasovitou

zahradu. V dřepu balancuje na hraně římsy a pak je stažená dolů. Bosé nohy na hlíně plné střepů.

Reakce:

Ema: zajímala mě interakce mezi těly

Radim: myslel jsem, že budeme tvarovat každý její krok, překvapilo mě, že se pohybovala sama.

Hanka: neměla jsem možnost to nějak ovlivnit, byla jsem jen pasivní divák, necítila jsem žádnou

možnost spolupráce. Zadání bylo komplikované.

Nástěnka :

Me ena - kdo jsem

Ena huna – jsem tady

„Země není-li to, co chceš

Neviditelné povstavá v nás.“

R.M. Rilke

Popis osobních projektů:

Hanka

Uchopení: ruka a předmět

Zajímá mě okamžik: 1. kdy se ruka chystající něco uchopit, k tomu přibližuje a poprvé se

toho dotkne

2. kdy se ruka chystající něco, co držela, odložit, toho pouští a opouští

to.

Text k obrázku: jak nahoře, tak dole.

Vaclav Cilek / Bohemiae Rosa – Bechyně

Zpráva hlavně pro mne

Klášter jako protihráč

Den po dni zapisuji dění na workshopu, abych nezapomněl a utřídil si myšlenky, jako nad

fotografiemi. Pár hodin před odjezdem z BR ve čtyři ráno v atmosféře R. zhroucení a ztráty

Ferguse je zřejmé, že klášter byl po celou dobu jak naším spojencem, tak i protihráčem, téměř

nepřítelem. Ráno na snídani je už tento jasný pocit jen romantickým výmyslem, ale řekl bych, že

my, co jsme v nočních obavách bděli, tušíme o tomto místě se “sametovými drápky” víc, než je

ve dne vidět. V jistém smyslu měl Robert pravdu, když mluvil o nebezpečném místě; nejvíc

nebezpečný je sebestředným, ale i jinak je těžko pochopitelná logika jeho reakcí. Píšu hned, jak

jsem přijel domů, dokud jsem plný tmy, lidí, kamenů, struktur.

Nejsilnější byl ten moment, když jsem stejným instinktivním způsobem, jakým jsme později

uchopili hlínu, (kaligrafický bod štětcem nebo vytváření osobního zastírajícího mýtu ?, anebo není

to nakonec hlína, která nutí k uchopení, mezihra obou ?), sáhl do života.

Pondělí –příjezd

Z Bechyňského mostu se otevře panorama města, které se zastavilo někde v 19. století.

Maloměstsky úchvatné. Pomalu se scházíme, díváme na sebe a vaříme čaj. Je nás celkem 15.

Štíhlá tanečnice Salta a paramilitantní Kim z Kazachstánu, Fergus z Irska, Ema z Austrálie, Češi a

Slováci. Usměvaví Frank van de Ven a Miloš Šejn, pochopitelně. Setmělo se, ambity ztmavly.

Hvízdáme na sebe z různých koutů, zvuk se tříští o sklípkovou klenbu, prostupuje prostorem.

Beru tibetskou mísu, na dně trochu vody, procházím ambity, ale na jednom místě se mi vždycky

zježí chlupy jako psovi.

A tak si vymyslím ducha-ochránce, je to starší muž, který umí být příjemný i hrozivý, hledám pro

něj jméno a napadá mne ABION. Tuším v pozadí křížové výpravy, ale pak když uvidím hrozivé

renesanční náhrobky rytířů a dozvím se o tureckém tažení Petra Voka, tak změním názor a

myslím na Lepanto. To místo leží v rohu ambitů u vchodu do kostela, Kristýna zde často sedává

a já si říkám, s kým asi hovoří. To platí i o nás, někde sedáváme, ale víme komu v usebrání

nasloucháme ?, zda světcům nebo krvavým historiím ? Tyhle věci se jinak žijí o půlnoci a jinak

čtou ve dne. Ráno se ptám Honzy na Abiona, kývá hlavou, říká, že se ho někteří kolegové bojí,

nemá rád, když lidé z kláštera jen berou, měli by obnovovat. Začíná mne to zajímat, ale pak

přijdou důležitější věci jako jsou třeba barvy, a já se té duchařské historie docela ochotně vzdám.

Žijeme v celách, je nás asi tolik kolik bývalo minoritů, jíme v zimním refektáři, kde oni jedli

většinu roku. Chodíme ambity a možná hovoříme na podobná témata, jako oni, kdyby tu žili.

Úterý – očekávání

Začínáme úklidem místností, sžíváme se s refektářem, s jídlem, se sebou navzájem. Hovoříme

šeptem. Očekáváme. Nejprve hodinu chodíme, pak skáčeme, pak mně chytne křeč a jsem po celý

den vyřízený.

Základy chůze:

1. Šlapka cítí třemi částmi.

2. Koleno vede pohyb.

3. Osa nohy prochází třetím prstem.

4. Pevný žaludek, volnější záda.

Pak děláme krátké a dlouhé kroky, smíšené, různou rychlostí, dozadu. Osa těla je zavěšená na

strop. Píšu a dívám se z okna. Lužnice je žlutá jako z Číny, na několika místech bylo velké

krupobití. Belhám se pro plastický obvaz (pomohl).

Odpoledne jdeme podél řeky, zastavíme se na louce v řadě za sebou. Pomalu se 15 minut

otáčíme, díváme se ve vodorovné úrovni před sebe (Miloš má i cvičení, kdy pohled klouže po

obzoru). Krajina do nás začíná vstupovat. Pozdní reflexe: míra sžití s krajinou je nakonec obrovská,

začíná to panoramatickým pohledem, ale pak se přechází k detailům jako jsou sběry, brody, vše doprovázené

pomalým pohybem. A pak to chce normálně turisticky poznávat.

Navečer v kostele: jsou tři prostory v jednom – gotický, renesančně sklípkový a barokní kaple.

Dvě madony, gotická freska, barokní líčení zázraků a přízraků. V gotické části jde o mystérium,

v dvojlodí o vysvětlení mystéria, v baroku o světlo. Dvojlodí: God as Great Preacher (freska

Kazatele u minoritů v Jindřichově Hradci). Opět myslím na A. Camuse, který se stavil u

českobudějovických dominikánů, nejčistší je možná třeboňský konvent. Všude jsou fresky, je to

celé jihočeské souhvězdí, není to jeden izolovaný klášter.

Večer prohlížíme Milošovo CD s Thoreau-em, úžasná práce. Prý je podobně zpracován i

Shakespeare.

Středa – On the road

Autobusem jedeme do Týna nad Vltavou a pak se prodíráme na soutok s Lužnicí, příjemné

místo, stojí zde malá kaplička, památné místo vorařů. (obrázek místa je v Ottových Čechách, str.

131, díl Vltava, rovněž v Čákově Vltavě, další zdroj je Chalupného “Vltava”). Popravili tady

loupežníka, v okolí je několik hradišť, přímo na soutoku je osada starší doby bronzové, což je

v tomto kraji hodně neobvyklé.

Cvičení: dva lidé sedí proti sobě, jeden je vůdce, opakují si navzájem pohyby. Nemám partnera,

tak zkouším totéž u trávy klátící se ve větru. Pak se role proměňují, cvičení funguje zrcadlově, co

dělá jeden pravou rukou, dělá druhý levou.

Dívám se na řeku, myslím na vory.

Jdeme lesem ke Kolodějům, grafitové ložisko má ležet v příkré stráni západního břehu. Dlouhá,

pozvolná chůze pozpátku. Obědváme v lese pokrytém lišejníky, přestože hodně pršelo je ranker

v hloubce 7 cm tak suchý, že se dá zapálit sirkou a doutná. Druhá strana je rychlý odvod vody

z krajiny a náhlý nástup povodní.

Scházíme k Židově strouze, podmáčený les s mechovými zahrádkami a fialovými pavučinci.

Sbíráme přírodní objekty, nahoře na parovině jsou kusy železivců, na Soběslavsku polohy až 50

cm. Dá se z nich udělá docela pěkné barvivo.

Židova strouha: velmi krásná, údolí se postupně zařezává, velké žluté lišejníky na skalách, nahoře

fialový vřes. Brodíme se možná patnáckrát, až toho máme všichni dost, ale kupodivu

vyhmatávání kamenů v kalném potoce příznivě stimuluje a prokrvuje spodní páteř.

I. profil: čerstvá útrž v nivě: do 40 cm našedlé nivní půdy, ale hlouběji do 3,2m střídání

hnědých písčitých a nahnědlých jílovitých partií, erozni a kumulační eventy, třikrát

změna na močál (gyttja), holocenní niva má dvě terasy.

II. Profil: svahoviny, profil 2-3m vysoký, 20m dlouhý, nediferencované sutě vyplněné

obvyklou hnědou-žlutou matrix, místy nasedá na rostlou skálu.

Několik převisů, zejména při ústí obrovský převis – cca 20m dlouhý, až 8m hluboký a ve

střední části asi 6m vysoký, v subhorizontálních migmatitech, je evidentní, že tyto převisy

vznikly boční erozí (vrátit se a nakreslit, ploché balvany u ústí jsou ideální pro rybařící

mezolitiky jako v Pekle).

Cvičení: 10 minut pozorovat asi půl čtverečního metru. Velmi hladoví a dobrým způsobem

unavení dorážíme do kláštera. Večer instalujeme přírodní objekty, které se staly La

Tourovými hybridy, nádherné.

Večer hovoříme na břehu o hermetismu a pozorujeme, jak měsíc pod zámkem proráží

větvemi stromů; katovna a mlýn, přesně ten primitivní romantismus, jaký mám rád. Dalo by

se napsat víc, ale nedá se. Jak byli ti staří opatrní! Jako když v zimě přecházíme zamrzlou řeku.

Čtvrtek- barvy

Ráno se protahujeme, ale pak se jdu podívat do zámku. Loskuták na nádvoří mňouká jako

kočka. Je tu síň s pískovcovým kmenem (16. století), hodovní síň s politicko-žurnalistickými

freskami královských soudů (fuj), na nádvoří na vás míří zelený lučištník, ať se člověk hne,

kam chce. V ložnici Petra Voka jsou štuky se symboly manýristicko-hermetickými včetně

hlubokého obrazu lidských hnátů, ze kterých vyrůstá obilí. Vzpomenu si na klášter, že tohle

by mohl být jeho obraz. Teprve později při prohlížení dokumentace zjišťuji, že na Rajském

dvoře byl hřbitov se 16ti hroby a že jabloňka vyrůstá z nich.

Potom nádherné manipulační cvičení, které blahodárně cítím ještě několik hodin. Cvičení je

také o čtení jiného těla, o poznání svého těla skrze cizí reakce. Pak přinášíme stoly

s přírodními objekty. Máme intuitivně reagovat na barvy, bez přemýšlení, jedna věc je barvu

vidět, jiná věc je ji pojmenovat. Pojmenování to už je zúžení a abstrakce, při čtení seznamu

barev se nám otevírá i jazyk.

BARVY: chvilkové podezření, že barvy vlastně nevidím, že mi stačí určit, na co se dívám a

pak že už barvu k životu nepotřebuji, že splnila účel poznání a pojmenování předmětu.

Připravuji si okr z drcených železivců, vracím se ke stolům, neumím pojmenovat barvy a tak

k péru lesního ptáka napíšu “silence”, k houbě napíšu “secret life”, ale ten je fialový; tím

žlutou houbu měním na fialovou barvu.

Oběd, projdeme Keramické muzeum, poslechneme si papoušky v zahradě a vracíme se do

kláštera. Abion pozapomenut.

I. Cvičení: Skeleton standing, stojíme deset minut, pozorujeme se navzájem, nejprve se

uvolníme, pak se zbavíme těla a taky mysli. Je to pěkné cvičení, Fergus si je zamiloval,

dá se cvičit ve dvojici, mění se atmosféra, Frank tomu říká imploze. Nadává nám, že

si nevšímáme, jak se lidé vyprazdňují.

II. Cvičení: jsme vyprázdnění, čekáme až se objeví či přijde zvíře, pak je můžeme pomalu

napodobovat. Objeví se mi včelí roj, překotně se organizuje, bzučí, najdu jeho střed,

kde se domlouvá, pohyb dovnitř, ale nejprve je nutné stát se mužem ve vejci, rozbít

ho a odhodit. Vysílám včely do světa, vracejí se. Pocit velké vděčnosti, zlatavosti,

změn. Druh modlitby.

Pak přišla bouřka, přívalový déšť a půdní eroze, Lužnice je opět čínská. Dlouhá večeře, silné

zakončení dne. Každý dostal talíř s hlínou, našel si míst v ambitech a udělal tři plastiky:

• Pravou rukou silně zmáčkl, moment uchopení-pochopení, jako první dotyk štětce

v kaligrafii

• Pomalé protékání (5 minut) skrze prsty levé ruky, interface člověka a hlíny.

• Hlína mezi dlaněmi, pomalu ji stisknout naplocho a tento stisk představuje přírodu

včerejšího dne.

Tmavé ambity, svíčky, bledé tváře za okny Rajského dvora, oči kajícnic litujících

neznámých pochybení a nevyužitých mocností. Zeyerovo Toledo.

Večer dlouhá procházka noční Bechyní, mlha a stromy, hospodský šraml, plynoucí řeka,

pak půlnoční sezení v rohu u Abiona, v noci nemohu spát, mnohokrát hledám ztracený

klíč od kláštera napůl přesvědčený, že právě tímto způsobem duchové žertují a věci se

zjevují. Ráno jsem klíč nalezl v dobře prohlédnuté kapse, objevil se jak Seifertovy zlaťáky.

Pátek – schody

Ranní cvičení na Bechyňských schodech, každý má mít pocit, že se pěkně rozhýbal na

schodech, že si to užil. Různým způsobem chodíme nahoru a dolů.

Pak klášterní schody. Masa těl se pomalu valí po schodech, někdo jde, jiní se převalují,

trojí (nevyřčený) kontakt – s tělem, s ostatními lidmi, s materiálem. Obrazově velmi silné.

Pak chodíme půl hodiny po ambitech. Ležím na studni.

Další cvičení: vybereme si objekt, dlouho pozorujeme a putujeme po něm (půl hodiny,

lísková trojice).

Odpoledne jdeme podél řeky, která je velmi krásná, je tady skalní hřib, další erozní převis,

skaliska. Posadíme se blízko břehu, poslepu se svezeme do řeky, slepě 20 minut plaveme.

Vezmeme partnera pod hlavou a pod zády, nadlehčujeme jej, aby si mohl uvolnit páteř.

Pak vezmeme partnera za hlavu a vozíme ho po řece (uvolnění krční páteře). Je jako ryba,

výskáme, ale Frank nás ztišuje.

Na skalisku hovoříme o místu a o kurzu, nic jsem si nezapsal, pocit rozladění. Rozmluvy

a zpětné vazby. S Frankem a Milošem na pivu.

Secesně symbolistní večer u řeky. Na dřevěném molu se tísní kachny.

Tady je těžké něco dodat. Abion- nezájem. Saltin poltergajst je dřevěná střecha, která

v denním horku pracuje.

Sobota – sklep

Babičky od kostela shánějí konévku a pomlouvají spodní prádlo sušící se na rajském dvoře.

Snídáme a pak chodíme po niti natažené na podlaze. Rozehříváme se. Jednoduchá cvičení jsou

lepší, jako písmena abecedy, všechno z nich jde sestavit.

Jedno cvičení: krátké krůčky, kýveme hlavou, pomalu, stále víc, pohyb se přenáší na páteř a podél

ní stále níž.

Jiné cvičení: dřepneme si, hýbeme kostrčí, stále víc a nahoru, rozkýváváme páteř odzdola nahoru.

Rotujeme stále víc, skvělá manipulace s páteří.

Sklepní cvičení (příliš mnoho a příliš komplikovaná):

• To nejlepší bylo to první: vzadu ve tmě ve sklepě, najdeme fyzické těžiště, stáhneme se

dovnitř, vyjdeme pomalu na terásku do slunce, hluboký výdech, objetí krajiny.

• Pak najdeme makom, místo v srdci, střed v něm paprsky vztahů, uděláme totéž. Frank

správně říká, že už nebylo nutné někam chodit.

• Pak projdeme přátelskou tmou (barva), do nepřátelské tmy (barva) a propadneme se

k zlatému srdci Země. Nikdo se tam nedostal. Špatné zážitky nepřátelské tmy.

Hovor o Platonově mýtu jeskyně, jaký to obraz, jací to vězňové ! Divné věci mi tu vyprávíš….

Odpoledne je diskuze k projektům: Frank říká, že projekt by měl vycházet ze skupiny, může být

individuální, ale měl by s pak vracet a obohacovat všechny. Jinak je možné to zadat majlem.

Frank se podivuhodným způsobem vztahuje ke skupině, mnohá zdánlivě úplně individualistická

cvičení mají najednou jiný dopad, když nás je víc, děláme sami a přeci ve skupině.

Večer: kresba s Milošem, dlouhé pozorování objektu (10 minut), pak papír na prsa, nedívat se na

něj a kreslit jedním tahem. Může se u toho ležet, sedět, chodit.

Večerní výprava na soutok. Hovor o dlouhodobé zápůjčce do NG (schválně nejasný záznam).

Neděle – půda

Brzy ráno východ Slunce na Bechyňském mostu, sestupujeme dolů k jezu, kreslíme bez dívání

kontinuální čáru protipohybu hladiny a ranní mlhy. Ruka se pohybuje stejně rychle jako přírodní

jev. Nejde mi to.

Pak ponořím papír do vody a obkresluji čáru plovoucích předmětů, to už je lepší, vyprázdnění od

lidských forem.

Tim hledá hady, my se koupeme v ranní řece.

Tady je zápis neúplný, obsáhlejší popis jsem dal Milošovi.

Jdeme na půdu, sklípková klenba je na rubu jako sopečná krajina, jako místo podzemního

bloudění, je to ideální místo na četbu Danta. Obrácená strana nebes je podsvětím.

Stručné povídání o zahradách.

Terasa: voda vylitá do vzduchu je zavěšená plastika, po dopadu na zem to je kresba, Pollock se

zbláznil.

Stane se mi zvláštní věc: zády se opřu o skálu a rozmáčknu slimáka. Na tričku mám dva krásné

pruhy – jeden šedý lesknoucí se slídou, velmi krásný; Druhý oranžovožlutý se zelenými

nepravidelnými okraji. Obě skvrny mají výraznou “šejnovskou” poetikou, je to zatím nejblíž, jak

jsem se k ní dostal. Nevědomky a zády se dobře kreslí, ale vědomí hlavy není nikdy tak

vyprázdněné a ruka vždy poslouchá výtvarná schémata. Tohle mi otevřelo oči, jak těžká a dlouhá

cesta vede k této kosárkovské (máchovské) linii krajinomalby. Jinak zjevně pro ostatní to musí

náhodně rozsedlý slimejš.

Odpoledne projekty, překlady, hovory, odpočinek, cesta na autobusové nádraží.

Noc z neděle na pondělí

Jsem již hodně unavený, spánku nebylo víc jak tři hodiny a byl třikrát přerušený, pokusím se o

zápis. Okolo osmé večer vyrážíme k Židově strouze, polem a lesy, necestou. Sedíme na můstku

přes rokli. Krásné, tiché místo, mám pocit nebezpečí a nepřátelství, to nemám často. R. se

rozpláče, zlomí, musí se vrátit.

Pokračujeme za téměř úplné tmy roklí, pomalu, brodíme se, vracíme se, měsíc ještě svítí, všude

jsou svítící brouci, nějaká žoužel, velmi skřítkovské. Nalezneme převis, s potížemi rozděláme

oheň. Frank mne vyzve k rybímu cvičení. Hovořím o stvořitelském mýtu, o rozdělení vod, o tom,

jak mi archeologové přinesli plastiku ryby z Českého ráje, pak cvičíme:

• Sedíme blízko vody, ale před námi je oheň a nad námi skála

• Dýcháme špičkou nosu, sem, tam, vzduch prosycuje, nejsme oddělení od okolí

• Vzduch se stává temnou, vlažnou původní “vodou”, vyplňujeme svět, víří v ní barevné

bubliny, světélka budoucích tvarů

• Změnili jsme se v rybu, v lososa, kloužeme vodou, velká radost z pohybu, klesáme níž a

níž, plujeme dolů temnotou, kolem nás se pohybují nějaké obrovské tvary, nemáme

strach

• Blížíme se ke dnu, stříbřitý písek, nejasné světlo, na dně je studna poznání a kolem ní

roste devět lísek, pijeme vodu ze studny, ale nestaráme se o poznání, jíme ořechy

• Pak míříme studnou stále dolů, voda je řidší, jsme mezi hvězdami

• Mrskáme se mezi hvězdami, radostně v čistém prostoru

• Doplujeme na kraj vesmíru, to je vodní hladina, vystrčíme čumáček

• Vidíme lidi pod převisem, jak sedí kolem ohně, náš dech splývá s jejich

• Cítíme půdu pod nohami, víme o kamenné stropu nad námi, cítíme kouř ohně, slyšíme

zurčení vod

• Víme, že máme opatrovat v sobě hvězdy, víme, že se máme starat o monstra v nás,

otevíráme oči, pomalu vstáváme.

Frank říká, běžte do lesa k vodě, seďte pět minut, rozkoukejte, svlečte se do naha, pomalu se

pohybujte, vstupte do vody, dělejte, co chcete. Nezapomeňte, kde jste nechali šaty. Pak

zahvízdám. Mám halucinaci, slyším, jak mne volá Kristýna dětským hlasem.

V lese narazím na bezradného, nahého Ferguse, který místo šatů našel kopřivy. Mám baterku,

najdu šaty. Zvláštností tohoto cvičení je to, že je individuálně-kolektivní.

Sedíme u ohně, pijeme jednu homeopatickou sedmičku vína na 14 lidí. Jdeme dolů roklí až k ústí,

opět mám pocit nebezpečí, cítím vodníka. Nejdu do vody. Skupina v úplné tmě prochází vodou,

až narazí na Lužnici, veselý smích. Dvě ráno, postupná, spíš tichá cesta domů.

V klášteře je zhroucený Radim, špatně mluví, špatně chodí. Frank s ním mluví, hladí jej po

zádech, Radka si jej bere na starost. Objevuje se Marcela, ale Fergus se ztratil. Jsme 22 hodin na

nohou, máme dva problémy, klášter mlčí a napětí houstne, víme to a tak mu nedovolíme ovládat.

Chvilkové hovory – s Frankem, …..Milošem, Marcelou,… s Radkou, vím, co chci říct, říkám to a

mám starost.

Miloš a Marcela jedou hledat Ferguse, Radka opatruje Radima, já pes s pochodní v hubě ležím u

vrat otevřeného kláštera, spím a čekám. Fortna.

Miloš se objevuje v pět, Fergus po šesté – Thanks God ! – Dáša s nákupem před osmou.

Vstávám a jdu na vlak. Bez souvislostí a předtuch se mi v okamžiku, kdy opouštím klášter v mysli

objevují Sádího verše:

Máš život rád,

Já ale řeknu ti,

Ta šňůra perel na krku

Jednou tě zaškrtí.

Myslím, že mi je vnuknul Klášter na rozloučenou, aby mne rozhodil. Prevíte, příště si na Tebe

dám větší pozor ! (anebo půjdu na mši, mrchožroute)

Happy end v rámci dosavadních možností

Z Tábora volám domů Elišce. Zmateně mi vypráví, že nám vykradli chalupu a odvezli úplně

všechno včetně knih a obrázků. Měl jsem tam skoro 2000 celý život sbíraných a tříděných svazků,

Rilkeho dílo, raného Nezvala, Holana, Francise Jammese, mnoho milovaných knih. Cítím to jako

logiku, jako pokračování workshopu, říkám si, takže nebudu moucha-intelektuál chycená

v marmeládě písmenek. Tento rok to už je další malá smrt toho, čím jsem býval. Poslední

podobný šok přišel před týdnem.

Pochmurná spokojenost – kolik krásných knih se dostane mezi lidi.

Ale také osvobozování se a úleva (píšu ve vlaku). Stejně teď myslím na lidi a živly víc než na

písmena. Přeci jen stisk šňůry perel na krku trochu povolil.

Večer přichází lítost, listuji knihami v mé paměti – Kafka, Hrabal s věnováním, knihy s Šímovými

a dalšími ilustracemi, mnoho básní a dobře vybraných, skoro celý Holub, Vrchlický, máchovská

knihovna. Rozbolavělý volám dědečkovi, jestli něco nezůstalo. Ukazuje se, že knihovna je

netknutá, že vykradli zahradní altán, škodu odhaduji asi na tři koruny.

Tenhle smysl pro humor u života oceňuji. Po posledních dvou týdnech už nemohu být stejný.

Přílohy:

Dervišské techniky podle Saltanat:

• Iškala-mabudala, iškala je srdeční zvuk, říká to muž i žena, ale muž častěji odpovídá

mabudala

• Sedí dva proti sobě a mluví k sobě neexistujícím jazykem, provokují se, zvyšují hlas, křičí

• Sedí dva proti sobě, silou se uklánějí, říkají saláma alejkum, házá hlavou na zem

• Drží se za ruce, udělají kolo, tančí, přitom políbí svoji ruku a pak cizí

Citát z W.B. Yeatse:

Už to po sobě nečtu, je večer 27. srpna, jdu spát, dům je rozpálený, snad přijde bouřka. Kocour

shodil květináč s modrou glazurou.

 <